Logo Gminy Rutki

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Rutki”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/usluga-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-w-branzy-drogowej-nad-robotami-realizowanymi-w-ramach-zadania-pn-modernizacja-drog-na-terenie-gminy-rutki.html 

Data ogłoszenia 2024.04.04
Tytuł

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Rutki”

Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł.
Termin składania ofert 2024.04.18 do godz. 10:00
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności