Logo Gminy Rutki

Informacja dotycząca odliczenia wydatków poniesionych na instalację paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej

logotyp flaga unii europejskiej flaga Polski znak województwa podlaskiego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dotyczy:  projektu pn.: „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

 

Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że 
w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonywanej 
w ramach umowy grantowej.
Oznacza to, że na potrzeby np. rocznego rozliczenia podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wykazaną kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację trzeba pomniejszyć o uzyskaną przez podatnika dotację.

Przykład:
Grantobiorca zamontował instalację, której całkowity koszt wynosi 30 000,00 zł. Otrzymał dofinansowanie w formie grantu w wysokości 24 000,00 zł. W ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć maksymalnie 30 000,00 – 24 000,00 = 6 000,00 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności