Logo Gminy Rutki

Czyste powietrze

czyste_powietrze 
link do strony CZyste powietrze

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” działa w Urzędzie  Gminy Rutki codziennie  w godzinach od 10 do 12.

18-312 Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7, pokój 111
 e-mail: sekretariat@gminarutki.pl, tel. 86 2763174
Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w celu złożenia wniosku o dotację:

Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.
Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
Numer księgi wieczystej, numer działki
Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
Powierzchnia budynku/lokalu.
Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
Dochód wnioskodawcy za 2021 rok wraz z wskazaniem podstawy – w przypadku starania się o podstawowy poziom dofinansowania  (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)
W przypadku starania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia  z OPS

Aktualne dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Rutki na dzień 31.12.2023 r. 
Powiat    Gmina    Liczba wniosków o dofinansowanie Liczba przedsięwzięć zakończonych Kwota wypłaconej dotacji
Zambrowski Rutki 110 49 1 478 963 zł
Aktualne dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Rutki na dzień 30.09.2023 r. 
Powiat    Gmina    Liczba wniosków o dofinansowanie Liczba przedsięwzięć zakończonych Kwota wypłaconej dotacji
Zambrowski Rutki 103 38 1 217 113 zł
Dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Rutki na dzień 30.06.2023 r. 
Powiat    Gmina    Liczba wniosków o dofinansowanie Liczba przedsięwzięć zakończonych Kwota wypłaconej dotacji
Zambrowski Rutki 90    35 1 052 740 zł
Dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Rutki na dzień 31.03.2023 r. 
Powiat    Gmina    Liczba wniosków o dofinansowanie Liczba przedsięwzięć zakończonych Kwota wypłaconej dotacji
Zambrowski Rutki 83 32 869 323 zł
Dane o wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Rutki na dzień 31.12.2022 r. 
Powiat    Gmina    Liczba wniosków o dofinansowanie Liczba przedsięwzięć zakończonych Kwota wypłaconej dotacji
Zambrowski Rutki 67 29 824 603 zł
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności