Logo Gminy Rutki

Informaja o przystąpienie do programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUTKACH W ROKU 2023 PRZYSTĄPI DO PROGRAMU PN. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1.    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2.    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności będą polegać na pomocy w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności