Logo Gminy Rutki
Powróć do: Jednostki podległe

Szkoły Podstawowe w Gminie

Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach-Kossakach

Adres: Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7A, 18-312 Rutki-Kossaki
Dyrektor: Anna Wądołowska
Kontakt: tel. 862701006

Adres e-mail: sprutki@gminarutki.pl
Strona internetowa: http://sp.gminarutki.pl

 

  Liczba oddziałów/Grupy    Liczba uczniów       Liczba nauczycieli
Szkoła Podstawowa 17 286 32,5
Punkt Przedszkolny 0 0 0
Oddział Przedszkolny "0" 6 126 7,5
Szkoła Podstawowa  im. Kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko

Adres: Grądy-Woniecko 20, 18-312 Rutki-Kossaki
Dyrektor: Dorota Pieńkos
Kontakt: tel. 862709205

Adres e-mail: spgrady@gminarutki.pl
Strona internetowa: http://szkolagradywoniecko.blogspot.com/

  Liczba oddziałów/Grupy Liczba uczniów       Liczba nauczycieli
Szkoła Podstawowa 8 48 9
Oddział Przedszkolny "0" 1 8 1
Szkoła Podstawowa w Kołomyi

Adres: Kołomyja 35, 18-312 Rutki-Kossaki
Dyrektor: Krzysztof Gniazdowski
Kontakt: tel. 862709590
E-mail: spkolomyja@gminarutki.pl

  Liczba oddziałów/Grupy Liczba uczniów Liczba nauczycieli
Szkoła Podstawowa 8 44 12
Oddział Przedszkolny „0” 1 11 1