Logo Gminy Rutki
Powróć do: Jednostki podległe

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki-Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

Adres strony internetowej: www.gokib-rutki.pl 

Adres e-mail: gokib@gokib-rutki.pl