Logo Gminy Rutki
Powróć do: Jednostki podległe

Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach

ul. 11 Listopada 5
18-312 Rutki-Kossaki

Telefon: 86 270 10 55

Godziny pracy: 7:00 - 15:00

e-mail: cuw@gminarutki.pl