Logo Gminy Rutki

Zapytanie ofertowe - Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg w obrębie miejscowości Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruszki Wielkie, Wybrany”

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zapytanie-ofertowe---usluga-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-w-branzy-drogowej-nad-robotami-realizowanymi-w-ramach-zadania-pn-modernizacja-drog-w-obrebie-miejscowosci-kolomyja-kossaki-nadbielne-mieczki-pruszki-wielkie-wybrany.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności