Logo Gminy Rutki

Zamówienia Publiczne - "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

Data ogłoszenia 2023-08-14
Tytuł Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł.
Termin składania ofert 2023-08-22 do godz. 12:00

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zamowienia-publiczne--.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności