Logo Gminy Rutki

Ogłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane-Modernizacja dróg w obrębie miejscowości Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruszki Wielkie, Wybrany

Lilnk do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f09548d2-c100-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f09548d2-c100-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Numer referencyjny postępowania: ZW.271.6.2024

Termin składania: 19 lutego 2024, godz 10:00 

Termin otwarcia: 19 lutego 2024, godz 10:30 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności