Logo Gminy Rutki

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100 - 0+200

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45684bfd-c1ad-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Identyfikator postępowania: ocds-148610-45684bfd-c1ad-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Numer referencyjny postępowania: ZW.271.8.2024

Termin składania: 19 lutego 2024, godz 10:00

Termin otwarcia: 19 lutego 2024, godz 10:30 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności