Logo Gminy Rutki

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej nr 106182B w lokalizacji od km 0+046 do km 0+260 i drogi gminnej nr 106183B

Data ogłoszenia 2023-08-19

Tytuł

Remont drogi gminnej nr 106182B w lokalizacji od km 0+046 do km 0+260 i drogi gminnej nr 106183B

Tryb Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
NR ogłoszenia

2023/BZP 00359253

Termin składania ofert 2023-09-04, godz 10:00

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b00ca6d7-3e0d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności