Logo Gminy Rutki

Dofinansowanie w postaci grantu o maksymalnej wysokości 50 000 zł

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Rutki, osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu- osobą starczą (w wieku powyżej 65 lat) lub osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego funkcjonowania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego, masz możliwość pozyskania grantu o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych.

W związku z planem przystąpienia Gminy Rutki do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej i oszacowania liczby osób chętnych do otrzymania wsparcia zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach-Kossakach (do dnia 21 lutego) lub zadzwoń na numer telefonu 86 276 31 79 lub 86 276 31 78, w celu wyrażenia chęci uczestniczenia w programie. Określ swoje potrzeby i kwotę dofinansowania, która pomoże Ci dostosować swoje miejsce zamieszkania do barier architektonicznych i w tym  zakupić wyposażenie .

Projekt polega na udzielaniu grantów, nie przekraczających kwoty 50000,00 zł, przy konieczności wniesienia wkładu własnego przez Grantobiorcę nie mniejszego niż 15% dofinansowania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w formie dofinansowania

 

Z poważaniem

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

mgr Anna Trypuć

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności