Zmiana umów na dostawę wody

W związku z pojawiającymi sie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi wymiany dotychczasowych umów na dostawę wody oraz odbiór ścieków chcę zdementować funkcjonujące w społeczeństwie błędne komunikaty.

W treści umów nie zachodzą jakiekolwiek zmiany. Modyfikacja polega tylko i wyłącznie na zmianie podmiotu uprawnionego do zawarcia umowy. Podmiotem zarządzającym gminnymi wodociągami i kanalizacją jest obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., który jest w stu procentach własnością Gminy Rutki.

Pismo informacyjne Prezesa ZGK Sp. z o.o.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski