Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Rutki

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rutki będzie obsługiwał interesantów w pilnych sprawach telefonicznie, przez platformę ePUAP lub innymi dostępnymi środkami komunikacji elektronicznej.

W tym okresie pracownicy socjalni nie będą przeprowadzać wywiadów środowiskowych.

Wszelkie informacje będą udzielane drogą telefoniczną bądź elektroniczną i korespondencyjnie.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z Urzędem (szczególnie zgłoszenia zgonu, odbioru dowodu osobistego) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej.

Jednocześnie w okresie od 13 marca do 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rutki będzie pracował od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Kolejne komunikaty dotyczące organizacji pracy Urzędu będą publikowane na stronie internetowej Gminywww.gminarutki.pl.

UWAGA!

Mieszkańcy Gminy Rutki potrzebujący wsparcia i pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach powinni kontaktować się telefonicznie pod nr tel.: 86 276 31 79.

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie i pomoc pod numerem 112.

KONTAKT DO URZĘDU GMINY RUTKI

E-MAIL: sekretariat@gminarutki.pl
e-PUAP: 7231015821\skrytka

Druki do pobrania

Imię i Nazwisko
Funkcja
Telefon
Pokój
Dariusz Sławomir Modzelewski
Wójt Gminy Rutki
e-mail: dmodzelewski@gminarutki.pl
tel.:86 2763168
tel.:86 2701071
pokój nr 208, I piętro
Paweł Dębnicki
Zastępca Wójta / Samodzielne stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych
e-mail: pdebnicki@gminarutki.pl
tel.: 862763177 pokój nr 108, parter
Teresa Jadwiga Gronostajska
Sekretarz
e-mail: tgronostajska@gminarutki.pl
tel.:862763173 pokój nr 202, I piętro
Barbara Supińska
Skarbnik
e-mail: bsupinska@gminarutki.pl
tel.:862763172 pokój nr 203, I piętro
Magdalena Gołaszewska
Sekretariat
e-mail:
sekretariat@gminarutki.pl
tel.: 862763161
fax: 862763160
pokój nr 207, I piętro
Hanna Kłoskowska
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności
e-mail: hkloskowska@gminarutki.pl
tel.: 862763175
tel.: 862763176
pokój nr 102, parter
Agnieszka Bazydło
Stanowisko do spraw zarządzania obrony cywilnej i spraw wojskowych
e-mail: abazydlo@gminarutki.pl
tel.: 862763175 pokój nr 101, parter
Iwona Chojnowska
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych,
kadrowychi obsługi organów gminy

e-mail: kadry@gminarutki.pl
tel.: 862763173 pokój nr 201, I piętro
Marzena Zambrzycka
Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami

e-mail: mzambrzycka@gminarutki.pl
tel.: 862763170 pokój nr 205, I piętro
Małgorzata Gronostajska
Stanowisko do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i drogownictwa
e-mail: mgronostajska@gminarutki.pl
tel.: 862763174 pokój nr 111, I piętro
Andrzej Grzesiuk
Stanowisko pracy do spraw inwestycji, budownictwa i spraw komunalnych
e-mail: agrzesiuk@gminarutki.pl
tel.: 862763170 pokój nr 205, I piętro
Karolina Duchnowska
Stanowisko pracy do spraw obsługi kasy i działalności
gospodarczej, opłata za gospodarowanie odpadami
e-mail: karolinaduchnowska@gminarutki.pl
tel.: 862763177 pokój nr 108, parter
Amanda Truskolawska
Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej
e-mail:
atruskolawska@gminarutki.pl
tel.: 862763171 pokój nr 204, I piętro
Anna Orłowska
Stanowisko do spraw płacowych i księgowości
e-mail: aorlowska@gminarutki.pl
tel.: 862763171 pokój nr 204, I piętro
Ewa Chojnowska
Stanowisko do spraw oświaty, obsługi archiwum i promocji gminy
e-mail:
echojnowska@gminarutki.pl
tel.: 862763174 pokój nr 111, I piętro
Aneta Jabłońska
Stanowisko do spraw księgowości podatkowej
e-mail: ajablonska@gminarutki.pl
tel.: 862763166 pokój nr 107, parter
Paweł Szeligowski
Informatyk
e-mail: pszeligowski@gminarutki.pl
tel. 862763167 pojój nr 201, parter