„Złote Gody” Jubileusz 50 lat zawarcia małżeństwa Państwa Marianny i Henryka Pietruckich

Dnia 29 maja 2020r. w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego  w Rutkach Wójt Gminy Dariusz Sławomir Modzelewski wręczył Państwu Mariannie  i Henrykowi Pietruckim Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  oraz pamiątkowy list gratulacyjny.

Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych lat pełnych wzajemnej miłości i zrozumienia w gronie najbliższych.