Zajęcia w szkołach podstawowych na terenie gminy Rutki

Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. na terenie gminy Rutki uruchomiono kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół:

  • od 18 maja 2020 r. przywrócono możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły,
  • od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych,
  • od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły,
  • od 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

Zgłoszenia potrzeb udziału dzieci w w/w zajęciach można dokonywać telefonicznie lub e-mailem dyrektorom szkół podstawowych na terenie gminy Rutki. Dane kontaktowe szkół:

Szkoła Podstawowa w Rutkach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich

tel. 862701006
e-mail: rutkiszkola@wp.pl

Szkoła Podstawowa  im. Kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko

tel. 862709205
e-mail: spgrady@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Kołomyi
tel. 862709590
e-mail: spkolomyja@wp.pl

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ze szczegółowe procedurami obowiązującymi w szkołach podstawowych można zapoznać się u dyrektorów placówek.