Wyniki badań laboratoryjnych wody z wodociągu sieciowego w ramach kontroli wewnętrznej w SUW Rutki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu sieciowego Rutki, gm. Rutki – Kossaki w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.06.2019 w SUW Rutki biorąc pod uwagę wyniki sprawozdań  (próbka wody oznaczona kodem 4291/06/19) sporządzonych przez Laboratoria Badawcze Jars S.A. Łajski stwierdza przydatność wody do spożycia