Wyniki badań laboratoryjnych wody z wodociągu Grądy-Woniecko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437) w związku z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z sieci wodociągu Grądy-Woniecko gm. Rutki-Kossaki w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.11.2019 r. oraz w dniu 27.11.2019 r. w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko biorąc pod uwagę wyniki sprawozdań stwierdza przydatność wody do spożycia

 

Załącznik