Wyniki badań laboratoryjnych wody z wodociągu Cibory Gałeckie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Cibory Gałeckie, zaopatrującego miejscowości: Cibory Gałeckie, Nowe Grabowo, Stare Grabowo, Nowe Krzewo, Nowe Chlebiotki, Stare Chlebiotki, Stare Krzewo, Duchny-Wieluny, Jawory-Klepacze, Ożary Wielkie, Ożarki Olszanka, Nowe Zalesie, Stare Zalesie, Nowe Zambrzyce, Stare Zambrzyce, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.