Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rutki podaje do publicznej wiadomości ,na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r , poz. 65, 284, 471), wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rutki przeznaczonych do dzierżawy:

  1. Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę nr 762 o powierzchni 0,9300 ha, niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki, stanowiąca grunty orne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr LM 1Z/00004389/9.
    Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
    Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy.
    Czynsz dzierżawny- 8 220,00 zł netto rocznie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, pokój nr 205, tel. 86 2763170.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski