Wydawanie żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach informuje, że od dnia 12.03.2020 roku jest wydawana żywność POPŻ, w związku z powyższym zwracam się z prośbą o jak najszybsze odebranie paczek żywnościowych.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Trypuć