Uwaga! Zwrot podatku akcyzowego w II terminie 2020 r.

Wójt Gminy Rutki informuje, że producenci rolni w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku tj. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Dodatkowo jeżeli producent rolny prowadzący chów i hodowlę bydła ubiegał się będzie o zwrot podatku akcyzowego dołącza do wniosku informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie za rok 2019. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 

100,00 zł x  ilość ha użytków rolnych oraz 

30,00 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.
Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są  po nr telefonu 862763177 w pokoju nr 108 w Urzędzie Gminy Rutki. Pieniądze wypłacane będą do – 31 października  2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Rutki (stanowisko przy wejściu głównym) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.