Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki

Gmina Rutki informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki.” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2020 r.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski