Terminy otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Rutkach-Kossakach Ul. Tartak Stary 32D, w 2019 roku  będzie otwarty w każdą sobotę, w godz. od 900 do 1700.