Termin XXIV sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 listopada 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy

W związku z obowiązującym na obszarze całego kraju stanem pandemii COVID-19 zwracam się z prośbą aby obrady sesji odbyły się bez udziału mieszkańców.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rutki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rutki Nr 145/XIX/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rutki.
 11. Zapytania i interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski