Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego!

Przeterminowany dowód osobisty to poważny problem. Bez aktualnego dokumentu nie załatwimy wielu spraw. Aby ustrzec się przed takimi problemami sprawdź termin ważności swojego dowodu.

Nie podlegają wymianie jedynie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności.

skan dowodu osobistego wzór

Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach oraz nie może być również  podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen.

Uchylanie się przez obywatela polskiego, zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od obowiązku posiadania bądź wymiany dowodu osobistego podlega karze grzywny bądź pozbawienia wolności.

Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku o wyrobienie dowodu osobistego wraz z jedną aktualną fotografią w dowolnym urzędzie gminy lub miasta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zameldowania bądź (dysponując profilem zaufanym) elektronicznie poprzez platformę Obywatel www.obywatel.gov.pl

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu. Zachęcamy, aby ze złożeniem wniosku nie czekać do ostatniej chwili, do upływu terminu jego ważności. Przypominamy, że jest on wydawany bezpłatnie.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Rutki

ul. 11 Listopada Nr 7, 18-312 Rutki-Kossaki pokój Nr 102 lub pod numerem telefonu: 86 27 63 175