Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki na lata 2013-2032.

Poniżej przedstawiamy dokument opracowany w ramach realizacji zadań wynikających z rządowego „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”