Platforma Żywnościowa

Platforma Żywnościowa jest to projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). To oznacza, że jest to projekt istotny dla rozwoju Polski

Projekt realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A.

Działanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu “Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTREG zgodnie z umową GOSPOSTREG 1/285521/2/NCBR/2018.

Projekt ten składa się z dwóch faz: badawczej i przygotowania do zastosowania wyników badań w praktyce.

W warunkach postępującej liberalizacji polityki rolnej Unii Europejskiej utrzymanie stabilności dochodów w rolnictwie wymaga udostępnienia podmiotom działającym w sektorze rolno spożywczym narzędzi, za pomocą których będą w stanie koncentrować podaż, uzyskiwać przewagę w kontaktach handlowych, a dzięki temu również stabilizować własne dochody.

Platforma Żywnościowa będzie funkcjonowała na Towarowej Giełdzie Energii jako wyodrębniony Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), stanowiący segment Rynku Towarów Giełdowych TGE, i przeznaczona będzie do prowadzenia obrotu wybranymi produktami rolno-spożywczymi, spełniającymi wysokie, jednakowe, powtarzalne wymagania jakościowe określone przez Giełdę, a będące zdeponowanymi w profesjonalnych magazynach mających odpowiedni potencjał i posiadających autoryzację Giełdy. Takim właśnie narzędziem jest Platforma – pionierskie rozwiązanie na rynku polskim.

Materiały informacyjne ze strony http://platformazywnosciowa.com.pl/

Pliki do pobrania