Opłata za wodę i ścieki

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rutki na okres 18 miesięcy.

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat
1 Grupa 1 Cana wody ( zł/m3 ) 2,97

 

Zbiorowe odprowadzenie ścieków

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat
1 Grupa 1 Cana ścieków ( zł/m3 ) 5,00

 

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Załączniki:

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku  [PDF]