Ogłoszenie o naborze rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego

Szanowni Państwo!

Gminne Biuro Spisowe, działające w Urzędzie Gminy Rutki ogłasza, że od dnia 15 czerwca   do 8 lipca b.r.  będzie prowadziło nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych/spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.

Liczba rachmistrzów planowanych do zatrudnienia na terenie naszej gminy to 3 osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

– pełnoletnich,

– zamieszkałych na terenie danej gminy,

– posiadających co najmniej średnie wykształcenie,

– posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,

– które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Szczegółowe wymagania znajdują się na stronie spisrolny.gov.pl.

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr telefonu 86 2763170 lub drogą elektroniczną na adres e-mail mzambrzycka@gminarutki.pl.

ZAŁĄCZNIKI: