Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – Część 1: Wymiana instalacji c.o. w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach”

Data ogłoszenia 2022-07-06
Tytuł „Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – Część 1: Wymiana instalacji c.o. w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach”.
Typ Zamówienia Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: ustawa Pzp
NR ogłoszenia ZW.271.47.2022
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-07-22 do godz. 10:00

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72b7e12e-0198-47a5-bf05-c098a4d23ca5

Informacja z otwarcia ofert.pdf ( PDF, 448,09 KB ) Podgląd załącznika