Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

USC.5364.4.3.2020

Rutki-Kossaki, dnia  14 sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo!

Jeżeli  już obchodziliście w latach wcześniejszych, bądź obchodzić będziecie w roku 2020r. swój Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa „Złote Gody” jako małżeństwo trwające nieprzerwanie w swoim związku  przez ponad pół wieku, to możecie otrzymać „Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem tego odznaczenia, należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Rutkach przy ul. 11 Listopada Nr 7, 18-312 Rutki-Kossaki pokój Nr 102, celem wyrażenia pisemnej zgody na przekazanie swoich danych identyfikacyjnych Wojewodzie Podlaskiemu, który następnie wystąpi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Z uwagi na fakt, iż procedura przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest dość długa (trwa około 6 miesięcy) – prosimy o składanie stosownych zgłoszeń w terminie do dnia 30 października  2020r.

O terminie uroczystości  wręczenia Medali, Jubilaci zostaną poinformowani odrębnym pismem.

Osobom, które być może z różnych powodów nie będą mogły  przybyć  na tę uroczystość – Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostaną wręczone indywidualnie w ich miejscu zamieszkania.

Nadmienia się, że Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie przyznawany jest tylko raz.

Sprawę prowadzi: Urząd Stanu Cywilnego Rutki Tel. 86 27 63 175, email: hkloskowska@gminarutki.pl

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski