Materiały informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas epidemi

Przekazujemy pakiet materiałów informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas epidemii przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plakat_ogólny [PDF, 251 KB]

Plakat dla seniorów [PDF, 2MB]

Plakat_informacje dla obcokrajowców [PDF, 2MB]

Plakat_kwarantanna [PDF, 668 KB]