Maseczki dla mieszkańców Gminy Rutki

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym w Polsce Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rutkach wspólnie z Zakładem Karnym w Grądach Woniecko postanowił zabezpieczyć lokalną społeczność w maseczki bawełniane, wielokrotnego użytku.

Czujemy się odpowiedzialni za to, by włączyć się w działania mające na celu wsparcie lokalnej społeczności w szczególności osób z grupy z podwyższonego ryzyka tj: seniorów, osoby niepełnosprawne. Rozdaliśmy już ponad 600 maseczek mieszkańcom Gminy Rutki.