Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie informuje, że na stronie internetowej KRUS pod adresem: prewencja.krus.gov.pl dostępny jest kurs e-learningowy dla dzieci pt. “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Wszystkie dzieci zachęcamy do korzystania z tego sposobu zdobywania wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

Szkolenie to opracowano w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników i zamieszczono w chmurze danych. Program w najnowocześniejszej formie przybliża najmłodszych mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Ponadto na stronie internetowej KRUS oraz na Facebook KRUS znajdują się materiały popularyzujące bezpieczną pracę w gospodarstwie rolnym takie jak filmy, broszury i ulotki.   Zamieszczone są również listy kontrole, które można wypełnić samodzielnie i w ten sposób zidentyfikować zagrożenia wypadkowe występujące w gospodarstwie rolnym.

 

Anna Nowowiejska
Kierownik DPO
PT KRUS w Zambrowie