Informacja na temat otwarcia punktu i oddziałów przedszkolnych w Gminie Rutki

W dniu 4 maja 2020 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Rutki z Dyrektorami Szkół Podstawowych. Zarówno punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach jak i oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w Grądach-Woniecko i Kołomyi od dnia 6 maja zapewnią opiekę dzieciom, których rodzice zdecydują się posłać je do placówki.

Dyrektorzy szkól zostali zobligowani do organizacji opieki oraz opracowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie prowadzonych placówek zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.                     

Podejmując decyzję o posłaniu dzieci do punktu i oddziałów przedszkolnych rodzice powinni mieć świadomość o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.

Po spotkaniu dyrektorzy szkół otrzymali również płyny do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Dostawa jest dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego, celem przekazania na potrzeby przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gdzie planowane jest wznowienie działalności.

Gmina Rutki zaopatrzy pracowników punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w indywidualne środki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.