Harmonogram odbioru odpadów komunlanych w drugim kwartale 2021 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach przekazuje harmonogram odbioru odpadów komunlanych na okres 3 miesięcy. Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji.

1. Rutki Tartak – Nowy, Rutki Nowiny, Dębniki, Modzele Górki, Olszewo Przyborowo, Górskie Ponikły – Stok, Duchny Wieluny, Stare Zalesie, Śliwowo Łopienite, Szlasy Łopienite, Szlasy Mieszki, Świątki Wiercice, Czochanie Góra, Dobrochy, Zambrzyce Plewki, Zambrzyce Króle
ROK 2021
MIESIĄC ODPADY RESZTKOWE (ZMIESZANE), BIO TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGA-BARYTOWE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY          I ELEKTRONICZNY
KWIECIEŃ 12 19 28 1
MAJ 10 17 26
CZERWIEC 7 14 23
LIPIEC 5 12 21
SIERPIEŃ 2 9 18
WRZESIEŃ 6 13 22 20
PAŹDZIERNIK 4 11 20 18
LISTOPAD 8 15 24
GRUDZIEŃ 6 13 22
ODPADY BIO, WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU ADRESU POSESJI (tel: 536 586 533).   W dniu odbioru odpadów, prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami (dotyczy również wiat śmietnikowych) do godziny 7. 00
Nieruchomości położone poza zabudową zwartą – wystawione do drogii publicznej.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI
2. Gronostaje – Puszcza, Pruszki Wielkie, Mieczki, Wybrany, Kołomyja, Kołomyjka, Walochy Mońki, Kossaki Ostatki, Kossaki Nadbielne, Kossaki Falki, Kalinówka Wielobory, Kałęczyn, Kalinówka Bystry, Szlasy Lipno, Pęsy Lipno, Rutki Jatki
ROK 2021
MIESIĄC ODPADY RESZTKOWE (ZMIESZANE), BIO TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGA-BARYTOWE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY          I ELEKTRONICZNY
KWIECIEŃ 15 22 29 1
MAJ 13 20 27
CZERWIEC 10 17 24
LIPIEC 8 15 22
SIERPIEŃ 5 12 19
WRZESIEŃ 9 16 23 21
PAŹDZIERNIK 7 14 21 19
LISTOPAD 4 18 25
GRUDZIEŃ 9 16 23
ODPADY BIO, WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU ADRESU POSESJI (tel: 536 586 533).   W dniu odbioru odpadów, prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami (dotyczy również wiat śmietnikowych) do godziny 7. 00
Nieruchomości położone poza zabudową zwartą – wystawione do drogii publicznej.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI
3. Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Jawory Klepacze, Nowe Zalesie, Stare Zambrzyce, Nowe Zambrzyce, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Jankowo
ROK 2021
MIESIĄC ODPADY RESZTKOWE (ZMIESZANE), BIO TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGA-BARYTOWE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY          I ELEKTRONICZNY
KWIECIEŃ 14 21 28 1
MAJ 12 19 26
CZERWIEC 9 16 23
LIPIEC 7 14 21
SIERPIEŃ 4 11 18
WRZESIEŃ 8 15 22 20
PAŹDZIERNIK 6 13 20 18
LISTOPAD 10 17 24
GRUDZIEŃ 8 15 22
ODPADY BIO, WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU ADRESU POSESJI (tel: 536 586 533).   W dniu odbioru odpadów, prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami (dotyczy również wiat śmietnikowych) do godziny 7. 00
Nieruchomości położone poza zabudową zwartą – wystawione do drogii publicznej.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI
4.DOMY JEDNORODZINNE
Grądy Woniecko
Kalinówka Basie
Mężenin
ROK 2021
MIESIĄC ODPADY RESZTKOWE (ZMIESZANE), BIO TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGA-BARYTOWE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY          I ELEKTRONICZNY
KWIECIEŃ 2 9 29 1
MAJ 7 14 27
CZERWIEC 4 11 24
LIPIEC 2 9 22
SIERPIEŃ 6 13 19
WRZESIEŃ 3 10 23 21
PAŹDZIERNIK 1 8 21 19
LISTOPAD 5 12 25
GRUDZIEŃ 3 10 23
ODPADY BIO, WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU ADRESU POSESJI (tel: 536 586 533).   W dniu odbioru odpadów, prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami (dotyczy również wiat śmietnikowych) do godziny 7. 00
Nieruchomości położone poza zabudową zwartą – wystawione do drogii publicznej.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI
4. DOMY WIELORODZINNE – BLOKI
Grądy Woniecko
Kalinówka Basie
Rutki Kossaki (Tartak stary 36 i 38, 11 Listopada 1,2 7B i 7C)
ROK 2021
MIESIĄC ODPADY RESZTKOWE (ZMIESZANE), BIO TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGA-BARYTOWE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY          I ELEKTRONICZNY
KWIECIEŃ 2, 16 9, 23 29 1
MAJ 7, 21 14, 28 27
CZERWIEC 4, 18 11, 25 24
LIPIEC 2, 16 9, 23 22
SIERPIEŃ 6, 20 13, 27 19
WRZESIEŃ 3, 17 10, 24 23 21
PAŹDZIERNIK 1, 15 8 21 19
LISTOPAD 5, 19 12 25
GRUDZIEŃ 3, 24 10,31 23
ODPADY BIO, WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU ADRESU POSESJI (tel: 536 586 533).   W dniu odbioru odpadów, prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami (dotyczy również wiat śmietnikowych) do godziny 7. 00
Nieruchomości położone poza zabudową zwartą – wystawione do drogii publicznej.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI
5. RUTKI/ ulice
Długa, Łomżyńska, Zawadzka, Przemysłowa, Spokojna, Lipowa, Krótka, Młynarska, Rynek, Szkolna, Kwiatowa, Sadowa, Ogrodowa
ROK 2021
MIESIĄC ODPADY RESZTKOWE (ZMIESZANE), BIO TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGA-BARYTOWE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY          I ELEKTRONICZNY
KWIECIEŃ 13 20 28 1
MAJ 11 18 26
CZERWIEC 8 15 23
LIPIEC 6 13 21
SIERPIEŃ 3 10 18
WRZESIEŃ 7 14 22 20
PAŹDZIERNIK 5 12 20 18
LISTOPAD 9 16 24
GRUDZIEŃ 7 14 22
ODPADY BIO, WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU ADRESU POSESJI (tel: 536 586 533).   W dniu odbioru odpadów, prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami (dotyczy również wiat śmietnikowych) do godziny 7. 00
Nieruchomości położone poza zabudową zwartą – wystawione do drogii publicznej.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI
5. RUTKI/ ulice
Tartak Stary, Obwodowa, 11 Listopada, Polowa, Żytnia, Wojska Polskiego, Rzemieślnicza, Cmentarna
ROK 2021
MIESIĄC ODPADY RESZTKOWE (ZMIESZANE), BIO TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO POPIÓŁ WIELKOGA-BARYTOWE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY   I ELEKTRONICZNY
KWIECIEŃ 13 20 29 1
MAJ 11 18 27
CZERWIEC 8 15 24
LIPIEC 6 13 22
SIERPIEŃ 3 10 19
WRZESIEŃ 7 14 23 21
PAŹDZIERNIK 5 12 21 19
LISTOPAD 9 16 25
GRUDZIEŃ 7 14 23
ODPADY BIO, WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – BĘDĄ ODBIERANE PO TELEFONICZNYM ZGŁOSZENIU ADRESU POSESJI (tel: 536 586 533).   W dniu odbioru odpadów, prosimy o wystawienie pojemników i worków z odpadami (dotyczy również wiat śmietnikowych) do godziny 7. 00
Nieruchomości położone poza zabudową zwartą – wystawione do drogii publicznej.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI

Pliki do pobrania