Gminny Turniej Futbolu Stołowego o Puchar Wójta Gminy Rutki

Domu Kultury w Rutkach-Kossakach zaprasza na Gminny Turniej Futbolu

Stołowego o Puchar Wójta Gminy Rutki.

Termin: 02.02.2020 Niedziela godz. 1300

Zapisy do udziału w turnieju będa odbywać się w dniu zawodów.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do gry i kibicowania.

Załączniki: