Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Urząd Gminy Rutki informuje iż Wojewoda Podlaski na wniosek Wójta Gminy Rutki 03 lipca 2020 r. powołał Gminną Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem deszczu nawalnego na terenie Gminy Rutki.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz w wersji elektronicznej [Formularz do pobrania].

UWAGA! Składając wniosek o szacowanie strat w uprawach rolnych należy dołączyć do niego kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 lub przedstawić go do wglądu. Likwidacja lub zbiór uprawy przed dniem przeprowadzenia przez komisję lustracji na miejscu wystąpienia szkód, uniemożliwi dokonanie szacowania poniesionych strat w uprawach.