Dotacja na przydomową oczyszczalnie ścieków

W związku z podjętą uchwałą dotyczącą dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Rutki, przypominamy o terminie składania wniosków tj. do 31 lipca 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju 111 jak również telefonicznie pod nemerem 86 276 31 67

Treść uchwały wraz z załącznikami można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rutki (Uchwała Nr 30/IV/18 i Uchwała Nr 37/IV/18)