Zapytanie ofertowe – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszego- jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego”

Więcej „Zapytanie ofertowe – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszego- jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego””