Więcej o: Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek położonych w obrębie miejscowości Kalinówka Bystry

Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek położonych w obrębie miejscowości Kalinówka Bystry

Gmina Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie rozgraniczenia  działek położonych w obrębie miejscowości Kalinówka Bystry – nr 64/1  z działkami nr nr 64/3, 64/5, 64/6. Więcej “Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek położonych w obrębie miejscowości Kalinówka Bystry”

Więcej o: Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 61/1 położonej w obrębie miejscowości Duchny Wieluny z działką nr 454 położoną w obrębie miejscowości Mężenin

Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 61/1 położonej w obrębie miejscowości Duchny Wieluny z działką nr 454 położoną w obrębie miejscowości Mężenin

Gmina Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie rozgraniczenia  działki nr 61/1 położonej w obrębie miejscowości Duchny Wieluny z działką nr 454 położoną w obrębie miejscowości Mężenin. Więcej “Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 61/1 położonej w obrębie miejscowości Duchny Wieluny z działką nr 454 położoną w obrębie miejscowości Mężenin”

Więcej o: Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek położonych w obrębie miejscowości Zambrzyce-Króle

Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek położonych w obrębie miejscowości Zambrzyce-Króle

Gmina Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie rozgraniczenia  działek położonych w obrębie miejscowości Zambrzyce-Króle – nr 106 i 192/2  z działką nr 105/3. Więcej “Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek położonych w obrębie miejscowości Zambrzyce-Króle”

Ogłoszenie nr 550228794-N-2020 z dnia 17-11-2020 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach przy ulicy Obwodowej 70 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Więcej “Ogłoszenie nr 550228794-N-2020 z dnia 17-11-2020 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach przy ulicy Obwodowej 70 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”