Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rutki nr 9/2019 z dnia 6 września 2019 r.

Wójt Gminy Rutki podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204, 2348 z 2019 r, poz. 270, 492, 801) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rutki przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Więcej „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

Osiągnięcia Gminy

Przez ostatnie XX-lecie w Gminie Rutki dokonano wiele zmian mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Polityka inwestycyjna Gminy od wielu lat prowadzona jest w kierunku kompleksowego zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. Więcej „Osiągnięcia Gminy”

Historia

We wczesnym średniowieczu (X-XIII wieku) przez tereny dzisiejszej gminy przebiegał ważny szlak handlowy, łączący Mazowsze z plemionami Bałtyjskami na północy i księstwami ruskimi na wschodzie. Więcej „Historia”