Logo Gminy Rutki

#feriezsanepidem

Ferie zimowe trwają w tym okresie sanepid sprawdzi warunki w miejscach wypoczynku w każdej formie – zarówno wyjazdowej np. na obozach, jak i w miejscu zamieszkania, np. na półkoloniach. Zakres naszej kontroli jest szeroki - zawiera m.in. ocenę warunków pobytu uczestników, bezpiecznej aktywności, higieny przygotowania i spożywania posiłków.

Ferie z satepidem na niebieski tle

Kontrole mogą mieć charakter planowy lub interwencyjny czyli po zgłoszeniu nieprawidłowości np. przez opiekunów uczestnika obozu.

Inspektorzy podczas kontroli ocenią m.in.:

  • warunki zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc - niedopuszczenie do nadmiernego zagęszczenia miejsc noclegowych w pomieszczeniach;
  • mikroklimat pomieszczeń: sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, otwieralność okien co najmniej 50% ich powierzchni, odpowiednią temperaturę zależną od sposobu wykorzystania pomieszczenia;
  • zapewnienie dostatecznej ilości urządzeń sanitarnych, w tym dostęp do bieżącej ciepłej wody i środków utrzymania higieny osobistej;
  • stan techniczny mebli i sprzętów;
  • bieżącą czystość miejsc wypoczynku, mebli i sprzętów;
  • posiadanie przez personel aktualnej dokumentacji zdrowotnej;
  • sposób zapewnienia opieki medycznej;
  • warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia;
  • stan czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest wypoczynek.

Drogi Rodzicu!

Jeżeli twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, szczegółowe informacje na temat organizatora oraz miejsca, znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.wypoczynek.mein.gov.pl.  Dowiesz się również czy wypoczynek został zarejestrowany. 

Jeśli warunki higieniczno-sanitarne w miejscu pobytu twojego dziecka będą budzić wątpliwości, zgłoś to do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności