PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami.Celem PFRON jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych, usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.

Wśród realizowanych  obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Programy te służą likwidacji barier, które osoby z niepełnosprawnością napotykają w obszarze społecznym oraz zawodowym.

 

Pliki do pobrania

Informacja o programach skierowanych do osób indywidualnych [PDF, 446KB]