Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rutki nr 9/2019 z dnia 6 września 2019 r.

Wójt Gminy Rutki podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204, 2348 z 2019 r, poz. 270, 492, 801) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rutki przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

 1. Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę nr 686/11 o powierzchni 0,0197 ha, niezabudowaną, położoną w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki przy ul. Obwodowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr LM 1Z/00010171/3.
  Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako Br-RIVa.
  Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  Cena nieruchomości 8 658,00 zł brutto.
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działki nr 685/1 o pow. 0,0025 i nr 686/5 o pow. 0,0123 ha, łączna powierzchnia 0,0148 ha, niezabudowana, położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki przy ul. Obwodowej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr LM 1Z/00010171/3
  Działka nr 685/1 oznaczona w rejestrze gruntów RIVb, działka nr 686/5 oznaczona w rejestrze gruntów Br-RIVa.
  Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej, dla właściciela sąsiedniej nieruchomości, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  Cena nieruchomości: 6000,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w ciągu 6 tygodni od podania do publicznej wiadomości wykazu, to jest do 30.10.2019 r. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski na adres: Urząd Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, pokój nr 205, tel. 86 276 31 70

 

Wójt Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski