Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do podukcji rolnej Pobierz wersję edytowalną

Zestawienie faktur

Oświadczenie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołustwie, inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołustwie

Klauzula informacyjna