Zawiadomienie o terminie VII sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie informuję, że w dniu 06 sierpnia 2019 roku /wtorek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się VII sesja Rady Gminy.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania        pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutki.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu Radnych u podinspektora do spraw obsługi Rady Gminy.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *