X sesja Rady Gminy

Uprzejmie inforumję, że w dniu 29 listopada 2019 roku /piątek/ o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się X sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat;y za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 8. Zapytania i interpelacje radnych
 9. Wolne wnioski i informacje
 10. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *